Vi har ingen tradisjon for å markere «Black Friday» i Gjøvik sentrum, men har latt det være opp til den enkelte butikk. I år er det også retningslinjer som gjør at vi vil unngå å samle mange mennesker på en og samme dag og vi ser andre velger å avholde «Black Week» for å utvide og spre tilstrømningen. Vi inviterer derfor de som ønsker til å ha «Black week» tilbud  i LOKAL-appen til å lage det, og hvis det er en betydelig mengde, å kan vi fronte dette i markedskanalene våre.

Meld derfor inn til marte@gjovikby.no om dere ønsker å legge inn «Black Week»-tilbud i LOKAL-appen!