Velkommen til Gjøvik Handel og Næringsforening (tidligere Gjøvik Sentrum). Foreningen har eget styre og teller over 100 medlemmer fra ulike bransjer.

Foreningen har gjennom mange år vært en drivkraft for utvikling av sentrum og for å ivareta handelsstandens interesse i viktige saker.
Foreningen er også interessegruppen for handel og service, og har en styrerepresentant i styret for Byen vår Gjøvik.

Byen vår Gjøvik - Vi arbeider for utviklingen av Gjøvik som by, økt besøk til tilbudene i byen og en positiv utvikling av handelen i Gjøvik. For oss er det viktig at både små og store tilbud i hele byen kan blomstre.

En god by har et levende sentrum og et aktivt omland. Vi inviterer alle med som medlemmer og støttespillere. For det er når vi er mange vi kan realisere både små og store tiltak. Byen vår Gjøvik administrerer Gjøvik handel- og næringsforening.

Send mail til oss på post@gjovikby.no med navn på din bedrift, mailadresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg!

 1. Samarbeid er både viktig, lønnsomt og effektivt!
  Samarbeid om felles satsinger er viktig for en positiv utvikling. Derfor er det viktig at ALLE er med!

 2. Økt omsetning
  Vi har store og små arrangementer gjennom hele året som profilerer Gjøvik langt ut over byens grenser.

 3. God investering
  Den beste investeringen du kan gjøre—både for deg og byen din!

 4. Gode medlemsfordeler
  Gode fordelsavtaler, rabatter og tilbud.

 5. Informasjon om hva som skjer—og hva som kommer
  Dere blir informert om aktiviteter og planer før det skjer. Du får nyhetsbrev og invitasjon til møter og arrangement.

 

 1. Tilgang til ulike markedskanaler
  Vi profilerer våre medlemmer blant annet på våre hjemmesider, Facebook og Gjøvik Magasinet.

 2. Gode rabatter på annonsering og mulighet til felles-annonsering
  Dere vil få rabatter i OA og Gjøviks Blad. Samt tilbud om fellesannonser og annonsegater i forbindelse med aktiviteter.

 3. Vårt gavekort gir ekstra omsetning
  Din virksomhet kan bli brukersted for vårt gavekort. Dette gir ekstra omsetning, økt besøk og muligheter for mersalg.

 4. Du blir invitert!
  Inspirasjonskvelder, fagmøter, konferanser, kurs. Du blir også invitert til møter når viktige saker skal diskuteres.

 5. Du blir hørt!
  Dine ønsker og behov er en viktig del av våre gjøremål! Med et samlet næringsliv i ryggen blir våre innspill og forslag tatt på alvor—i fora hvor beslutningene tas.