Gjøvik Kino & Scene

GJØVIK KINO viser film i 3 saler. Sal 1 blir også brukt til kulturarrangementer som konserter, teater, show etc. og er fast spillested for Riksteatret og Nasjonalballetten. Da går den under betegnelsen Hovedscenen. I mai 2011 blir Gjøvik kino digitalisert.

Gjøvik Scene har 4 ulike scenealternativer å tilby publikum og leietakere. Disse er Hovedscene, Kafescene, Kulturtrapp (amfiscene) og en Friscene (blackbox).

Kulturhuset er samlokalisert med byens største konferansehotell som også har et spa-anlegg i underetasjen.

Kategori:

Beskrivelse

ADRESSE
Elvegata 2-4
Tlf. 61 18 95 00
http://gjovikkino.no

ÅPNINGSTIDER
Mandag til søndag 18:00-21:00