På Gjøvik finner man alle slags kvaliteter fra det urbane bysentrum til de vakre og vitale bygder i Vardal, Snertingdal og Biri – et trivelig handelssentrum spekket med aktiviteter og opplevelser omgitt av varierte boligområder hvor alle kan finne sitt sted å slå rot og trivsel. Rundt det hele ligger bølgende åser, grønne skoger og Mjøsas blanke speil.

 

Regionsenter for Gjøvikregionen

Kommunen er et regionsenter for Gjøvikregionen som foruten Gjøvik består av kommunene Østre og Vestre Toten samt Søndre og Nordre Land. Regionen har om lag 70.000 innbyggere og utgjør den mest folkerike del av Oppland fylke. Gjøvik kommune har alene vel 27.300 innbyggere og er den største kommunen i Oppland. Avstand til Oslo Sentrum er kun 12 mil, mens hovedflyplassen på Gardermoen ligger vel en time sør for byen.

Gjøvik er ledende innen industri, handel og tjenesteyting i innlandet og et senter for høgere utdanning. Gjøvik er det størst handelssted målt i omsetning og har flest studieplasser mellom Oslo og Trondheim. Innefor aksen Kallerud – Raufoss foregår hoveddelen av verdiskapning innenfor kunnskapsintensiv industri i Innlandet. Alt ligger til rette for nyskapning så vel innefor næringsliv og teknologi som innenfor primærnæringer og organisasjonsliv.

 

Rikt frilufts- og kulturtilbud

Kommunen har et rikt frilufts- og kulturtilbud hvorav musikklivet, skiløypenettet og den vakre naturen langs Mjøsa bør fremheves. Kommunen står for et godt offentlig tjenestetilbud der spesielt tilbudet til barn og unge bør fremheves. På Gjøvik finner du barnehager som skaper gode barndomsminner og en grunnskole som er fremst i landet når det gjelder utvikling og pedagogisk innhold. Dugnadsånd, engasjement og gjestfrihet preger befolkning og hverdagsliv.

Alt i alt gir dette Gjøvik unike muligheter for å kunne tilby de som vet å gripe sjansen gylne øyeblikk – det er opp til deg selv å avgjøre varigheten – du kan svippe innom en halvtime eller du kan komme, la deg begeistre sammen med oss og bli et helt liv! For nærmere informasjon om Gjøvik se turistkontoret sin hjemmeside.