Byen Vår Gjøvik arbeider for å vitalisere Gjøvik sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker byens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Det overordnede mål er å utføre arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette skal bidra til verdiskapning for foreningens grunnleggere gjennom økt etterspørsel innen handel, service, overnatting/servering, kultur og gi til økede inntekter for service- og handelsnæringen og gårdeiere, samt på sikt bidra til flere innbyggere i Gjøvik kommune og regionen.

Byen Vår Gjøvik skal være den virksomheten som best kan være pådriver og gjennomfører av arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Gjøvik og sentrum i særdeleshet er viktig. Virksomheten skal fremstå som samlende for hele Gjøvik og oppfattes som en viktig del av den fremtidige utvikling av Gjøvik som by og regionssenter.

 

Geografisk område/arenaer

Virksomheten skal primært tilrettelegge for aktiviteter og handel innenfor det definerte Gjøvik sentrum.

Aktuelle arenaer i dette området er:

Kart sentrum

  • Gjøvik Gård
  • Fjellhallen
  • Kulturhuset
  • Vitensenteret
  • Storgt. 10
  • Gågata
  • Falkehjørnet
  • CC
  • Jernbaneparken/Minneparken

Byen er vårt kulturelle og sosiale samlingspunkt

 – og mulighetenes arena.

Bvg logo a3