STRATEGI FOR NY BYUTVIKLING

– samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik

Det har i 2010 og 2011 vært gjennomført et samar beidsprosjekt (ATP-prosjektet) mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet representert ved “Byen vår Gjøvik”. Målet med prosjektet har vært å legge til rette for økt forpliktende samhandling og økt gjennomføringsevne for areal- og transporttiltak i Gjøvik by.

Gjennom samarbeidsprosessen har det vært arrangert fire samlinger med bred deltakelse fra politisk og administrativt nivå i kommune og fylkeskommune, representanter fra Statens vegvesen og representanter for næringsliv og ulike organisasjoner. Disse har kommet med en rekke synspunkter på utviklingen av byen.

Rapporten oppsummerer arbeidet og konklusjonene fra prosessen, herunder ny visjon for Gjøvik by med mål, strategier og aktuelle tiltak på kort og lang sikt. Videre inneholder rapporten en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre den videre oppfølging av arbeidet.

ATP-prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik kommune, avdelingsdirektør Arild J. Evensen, Statens vegvesen, fylkesvaraordfører Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune og Svein Håvar Korshavn, Byen vår Gjøvik.

Prosjektleder for arbeidet har vært Paul Berger, Statens vegvesen.

 

Les rapporten her eller last ned i pdf format nederst på siden.

Jernbaneparken

Filnavn Størrelse Lastet opp
GJ_O_VIK-strategi_for_ny_byutvikling_-_des_2011.pdf GJØVIK-strategi for ny byutvikling – des 2011 3150 KB 12.02.2017