Denne informasjonsfolderen ble hustandsdistribuert til alle hustander i Gjøvik 30.05.2012