Gjøvik skal bli mer urbant

I Gjøvik kommunes langtidsplan (vedtatt høsten 2008) går det fram at Gjøvik skal bli mer by, herunder mer attraktivt og urbant sentrum. Videre går det fram at Gjøvik skal knyttes nærmere Mjøsa. Veksten knyttet til handel, næring og bosetting i Gjøvik har ført til et stort arealpress og ulike transportmessige utfordringer. Bedre kommunikasjon, reduserte reiseavstander, gode lokale miljøkvaliteter, samt trygge veger er viktige forutsetninger for å skape en mer attraktiv by.

Gjøvik kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og næringslivet gjennom foreningen, «Byen vår Gjøvik», har derfor etablert et samarbeidsprosjekt innenfor areal- og transportplanlegging, også kalt ATP-prosjektet Gjøvik. Målet med prosjektet er å lage en overordnet areal- og transportstrategi som kan bidra til økt samhandling og skape en mer attaktiv by og region.

Gjennom samarbeidsprosessen har det vært arrangert fire samlinger med bred  deltakelse fra politisk og administrativt nivå i kommune og fylkeskommune,  representanter fra Statens vegvesen og representanter for næringsliv og ulike organisasjoner. Disse har kommet med en rekke synspunkter på utviklingen av byen.

Last ned oppsummeringsnotatene i pdf nederst på siden.

Farverikvartalet

 

Filnavn Størrelse Lastet opp
Oppsumeringsnotat_-_samling_1.pdf Oppsummeringsnotat – samling 1 3985 KB 13.02.2017
Oppsummeringnotat_-_samling_4.pdf Oppsummeringsnotat – samling 2 3290 KB 13.02.2017
Oppsummeringsnotat_-_samling_2.pdf Oppsummeringsnotat – samling 3 8203 KB 05.02.2017
Oppsummeringsnotat_-_samling_3.pdf Oppsummeringsnotat – samling 4 7990 KB 05.02.2017