Farverikvartalet er det største og mest spennende utviklingsprosjektet i Gjøvik på svært lang tid. Det jobbes med å tilrettelegge for en kvartalsutbygging med inntil 46.000 kvm for handel, kontorer, boliger og kulturformål. Bak prosjektet står etablerte eiendomsaktører i samarbeid med Gjøvik kommune.

 

Farverikvartalet

Realisering av Farverikvartalet vil være viktig for å bedre byens knytning til Gjøvik Gård og kontakten med elva. Prosjektet inkluderer en ny elvefront med opparbeiding av publikumsarealer langs Hunnselva mot Gjøvik Gård. I prosjektet er det også lagt stor vekt på at knytningen mellom Storgata og Farverikvartalet skal gi en god opplevelse av et samlet sentrum.

Prosjektet vil gi opptil 120 nye boliger og 650 parkeringsplasser—midt i sentrum av Gjøvik.

Prosjektet innebærer at kornsiloen i Elvegata og dagens parkeringshus ved Storgt. 10 rives. En forutsetning for prosjektet er ny
innkjøring til sentrum fra Rv4, planlagt over Hunton sin industrieiendom. Dette vil gi en god adkomst til Farverikvartalet. Samtidig vil dette bidra til at hele sentrum blir mer tilgjengelig og attraktiv for både beboere og handel.