Østlandsforskning har utarbeidet en rapport som drøfter Gjøviks rolle som regionsenter. Dette er en del av Gjøvikregionens arbeid og vil gå over flere år. Rapporten viser en rekke vurderinger og statistikk over regionen. Rapporten er en første fase i arbeidet med utredningen av muligheter og betydningen av en styrket utvikling av Gjøvik som regionsenter.

Les rapporten her.

Filnavn Størrelse Lastet opp
Gj_o_viks_rolle_som_regionsenter_Rapport_18-2012.pdf Gjøviks rolle som regionsenter Rapport 18-2012 1576 KB 12.02.2017