I Gjøvik sentrum er det tidsbegrenset parkering på kommunale plasser. Hovedregelen er:

 

Sentrum Tidspunkt Avgift
Hverdager 08.00 – 15.00 20 kroner pr time
Lørdager Gratis
Andre tider Gratis

Parkering

 

I Gjøvik sentrum er det hovedsaklig maks 3 timers parkeringstid. I P-huset Storgata 10 er det maks 8 timer parkeringstid. Det er anledning til dagparkering (40 kroner pr dag) i Røverdalen, deler av Kirkegata og Øvre Torggate ved kirken og ved Nytorget.

Du kan velge om du vil betale med kort eller kontanter. Automatene har vekslingsfunksjon, og du får automatisk igjen overskytende beløp dersom du legger i mer enn du skal parkere for. Du kan også betale parkering med din mobiltelefon.

NB! På private plasser kan det gjelde egne bestemmelser.

 

Fast parkeringsplass
Kommunen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser som leies ut. Er du interssert i en slik plass, henvender du deg til Servicetorget i Gjøvik Kommune.

 

Har du fått parkeringsgebyr eller tilleggsavgift?
Mener du at du ikke burde fått det? Da kan du klage til Gjøvik Kommune. Klagen må leveres skriftlig. Praktiske opplysninger står på baksiden av ileggingsblanketten. Avgiften må betales selv om du klager. Får du medhold i klagen, tilbakebetales gebyret/tilleggsavgiften. Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, § 15.
Har du en funksjonshemming i forhold til å bevege deg?
Da kan du søke om spesiell parkeringstillatelse fra Gjøvik Kommune. Tillatelsen kan gis til personer som ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.  Søknaden skrives på eget skjema og en erklæring fra din lege må legges ved. Hvis du får innvilget en slik parkeringstillatelse, gjelder den over hele landet på  offentlige P-plasser. Den kan benyttes både på reserverte plasser for funksjonshemmede, på avgiftsbelagte P-plasser og på steder det er innført soneparkering,
litt avhengig av reguleringen på stedet.