Gjøvik Kultursenter

Gjøvik Kultursenter er en samlebenevnelse for kommunale kulturarenaer i Gjøvik og leverandør av billetter til kulturarrangementer i Gjøvikregionen.
Vår visjon er å være den ledende formidleren av kultur i Gjøvikregionen. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag som en katalysator for levende og attraktive kulturopplevelser ved å være synlige, tilgjengelige og relevante.

NETTSIDE

Kaffka

Kaffka er en kafe og restaurant midt i Storgata som jevnlig tilbyr konserter og utstillinger. I sommerhalvåret åpnes bakgården med en stor konsertscene som samler folk til musikk, mat og drikke.