Velkommen til Gjøvik Handel og Næringsforening. Foreningen har eget styre og teller over 100 medlemmer fra ulike bransjer. Foreningen har gjennom mange år vært en drivkraft for utvikling av sentrum og for å ivareta handelsstandens interesser i viktige saker. Vi arrangerer handelsaktiviteter, større arrangement, gjennomfører forskjønnelsestiltak, kompetanseheving for bedrifter og har jevnlige medlemsmøter. Vi er et fellesskap som sammen jobber for handel- og næring på Gjøvik og med hovedfokus på bevaring av Gjøvik sentrum som en viktig handelsarena.
 

 

Foreningen har Marte Skoglund ansatt som administrativ leder i 50 % stilling.  Hun har ansvaret for våre arrangementer, informasjonsflyt og medlemspleie i tillegg til daglig drift.

Kontakt: marte@gjovikby.no

Administrativ leder

Marte Skoglund

Styreleder

Anne Slaaen

Styremedlem

Ida Ramsberg

Styremedlem

Linn Eirin Bøe

Styremedlem

Tonje Heimdal

Varamedlem

Lone Enger

Varamedlem

Steffen Csirmaz