Velkommen til Gjøvik Handel og Næringsforening. Foreningen har eget styre og teller over 100 medlemmer fra ulike bransjer. Foreningen har gjennom mange år vært en drivkraft for utvikling av sentrum og for å ivareta handelsstandens interesser i viktige saker.
 

 

Foreningen har Marte Skoglund ansatt som vikar for administrativ leder i 50 % stilling. Marte vikarierer for Kjersti Beck Bjørnback. Hun har ansvaret for våre arrangementer, informasjonsflyt og medlemspleie i tillegg til daglig drift.

Kontakt: marte@gjovikby.no

Administrativ leder

Marte Skoglund

Styreleder

Anne Slaaen

Styremedlem

Steffen Csirmaz

Styremedlem

Vidar Berntsen

Styremedlem

Anne-Lydia Domaas

Varamedlem

Unni Heimdal